Aktualności
Budowanie Struktur Liderskich i Zespołów
2011-11-21
Obecnie pracuję nad rozwojem grup liderskich. Spotykam się indywidualnie z  członkami zespołów, kreśląc z nimi  poprzez pracę coachingową  główne obszary w których oczekują zmiany
Coaching jest to potężny proces pozytywnych zmian który wydobywa z człowieka to co najlepsze, pomaga każdemu przekształcić się z osoby biernej w osobę aktywną, uczy go budować a nie tylko reagować. Pomaga zmieniać myślenie w taki sposób, by człowiek mógł skuteczniej radzić sobie z aktualnymi problemami w pracy i życiu, pomaga podjąć ważne decyzje, zaangażować się osobiście we wprowadzanie zmian. Coaching umożliwia człowiekowi uświadomienie sobie, które jego nawyki są dobre a które złe, dzięki czemu może on zmienić swoje postępowanie. 

Obszary w których poruszam się w pracy z ludźmi, grupami czy zespołami są wyznaczane przez codzienne życie. Dlatego nie zawężam naszych spotkań i warsztatów do kilku aspektów coachingu, ale staję wobec tego, co jest w życiu człowieka problemem do rozwiązania. Realizuję więc coaching w szerokim zakresie problemów życiowych, począwszy od osobistych, poprzez biznesowe, ogólno społeczne do wątków nawet zdrowotnych.

Korzyści jakie przynoszą sesje coachingowe dotyczą więc większej świadomości siebie, co oznacza lepszą samoocenę oraz prawdziwy obraz mocnych i słabych stron, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, większą determinację w osiąganiu celów i umiejętność podejmowania stanowczych kroków, większe poczucie odpowiedzialności oraz wytrwałość przy napotykanych trudnościach, oznacza to również działanie zgodne z własnym prawdziwym celem życia, a także obiektywne postępowanie w tych dziedzinach, które mają dla nas mniejsze znaczenie.