Szkolenia dla firm

Aby atmosfera w środowisku pracy była przyjazna, zespół w którym pracuję aspirował do rzeczy wielkich, aby firma osiągała cele:

  • Wdrażanie standardów sprzedaży - umiejętność akceptacji filozofii firmy, zasady bycia pod autorytetem szefa, priorytety firmy a innowacyjność i kreatywność pracowników.
  • Techniki sprzedaży - metody i zasady sprzedaży, kontakt bezpośredni z klientem i jego specyfika, planowanie pracy w terenie, praca z klientem przez telefon, obsługa posprzedażowa klienta-service exellence, wizyta handlowa, przygotowanie nowej oferty, przewaga w warunkach konkurencji.
  • Praca zespołowa - priorytety w pracy zespołowej, nasze role w zespole i ich wpływ na funkcjonowanie zespołu, komunikowanie się w grupie i informacja zwrotna, praca z oporem w grupie.
  • Budowanie zespołu - odkrywanie potencjału grupy , Etapy rozwoju zespołu, role jednostek w zespole, hamulce i motywacje do działania, procesy zachodzące podczas powstawania zespołu, współpraca w całej grupie.
  • Zarządzanie zespołem - Mapa kompetencji i cech przywódczych, style kierowania i przewodzenia grupą, tajemnice udzielania siły, motywowania i delegowania, dlaczego zespół sie nie rozwija, komunikacja i asertywność higieną w zarządzaniu, sytuacje trudne i konflikty, opór jako naturalne środowisko, budowanie wspólnej strategii.
  • Negocjacje - etapy i fazy procesu negocjacji, style prowadzenia negocjacji, poszukiwanie wspólnych płaszczyzn, pokonywanie impasu i konfliktu, strategia win-win.
  • Zarządzanie zmianą