Warsztat rozwoju osobistego

Aby przekraczać własne granice, wzbogacać poczucie własnej wartości, pokonać opór wewnętrzny, rozwinąć zaufanie do samego siebie:

  • Asertywność - sztuka obiektywnego używania słowa "nie" w stosunku do siebie samego, do innych, sztuka prowadzenia rozmowy i osiągania kompromisów, sztuka samooceny, zachowania godności i własnych wartości.
  • Komunikacja - porozumiewanie się z uwzględnieniem relacji z innymi, pokonywanie barier i błędów w komunikacji, umiejętność otwartego słuchania i mówienia bez agresji i poczucia winy.
  • Poczucie własnej wartości - praca nad własną samooceną, słabe i mocne strony, moja mapa duchowa, posługiwanie się własnym potencjałem, autoprezentacja.
  • Zmiana - charakterystyka zachowań w nadchodzącej zmianie, moja rola w zmianach, wzory postępowania w okolicznościach i sytuacjach zaskakujących, zmiana trampoliną do lepszego, konstruowanie planów działania w warunkach zmiany.
  • Stres - rozpoznawanie przyczyn stresu, badanie zachowań w stresie i poszukiwanie ich źródeł, techniki pokonywania stresu, analiza i zmiana nawyków zachowań
  • Zarządzanie czasem