Coaching - Nadzieja na trwałą zmianę

Coaching to prawdopodobnie jedna z najbardziej skutecznych metod pracy z ludźmi, jaką odkryto w ostatnim wieku. Środowiska biznesowe, psychologiczne, sportowe, szkoleniowe , jednogłośnie wskazują, że osiąganie najlepszych trwałych efektów doskonalenia się zachodzi dzięki procesowi coachingowemu.Coaching to okazja, by pozbywać się szkodliwych wzorców myślowych i zachowań, by osiągać określone rezultaty. Umożliwia uświadomienie sobie, które nawyki są dobre a które złe, dzięki czemu można zmieniać swoje postępowanie.

Coaching wpływa na każdy obszar życia poddany jego procesowi . Większa świadomość siebie, lepsza samoocena, jasność celów, prawdziwy obraz słabych i mocnych stron, poczucie własnej wartości, wytrwałość przy napotykanych trudnościach, radość z procesu uczenia się, to tylko niektóre rezultaty i owoce dojrzałego coachingu.