Coaching - Nadzieja na trwałą zmianę

Aby przeanalizować i rozpoznać kluczowe obszary decydujące o sukcesach i porażkach, aby proces indywidualnej pracy nad sobą zamienić na konstruktywne działanie, tworząc nową jakość życia dla siebie i innych, dla naszych firm i organizacji.

 • Coaching biznesowy
  Executive coaching - sesje są przeznaczone dla kluczowych osób w firmach, Prezesów, Dyrektorów, Członków Zarządu,
  Management coaching
  - dla managerów, kierowników zarządzającymi działami lub projektami w firmach
  Business coaching - dla właścicieli firm i ich wspólników
  Sales coaching - dla osób zajmujących się sprzedażą w firmach, pozwalający rozwinąć umiejętności handlowe.
 • Coaching rozwojowy - skupia się przede wszystkim nad obszarem podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, pozwala wytyczać nowe, większe cele, udoskonala bardzo dobry sprawdzający się model funkcjonowania na rynku.
 • Coaching wsparcia - sesje polegają na wykorzystaniu narzędzi zachęcających do utrwalania przeprowadzanych zmian w firmie, wzmacniania wprowadzanego projektu, pomocy we wdrażaniu nowych osób zatrudnianych w firmie, podnoszenie umiejętności przyswajania nowych metod pracy firmy.
 • Coaching akcji - praca z klientem w momentach , gdy konieczna jest nagła interwencja, zareagowanie na nieprzewidzianą sytuację i okoliczność, znalezienie natychmiastowych odpowiedzi, nawet gdyby miały obowiązywać doraźnie w firmie, do czasu wypracowania długofalowych rozwiązań