Szkolenia

Szkolenia towarzyszą ludziom od początków istnienia cywilizacji. Przejawiają się w bardzo wielu formach, nawet bez naszej świadomości, że uczestniczymy ich w procesie. Spotykamy je w rodzinie w relacjach pokoleniowych, spotykamy je w życiu zawodowym, wszędzie, od niemowlęctwa aż do późnej starości.

Szkolenia w swoim założeniu mają na celu wsparcie procesów pozwalających osiągnąć oczekiwane cele jednostek, firm i organizacji, poprzez zastosowanie wielu różnorodnych działań i form.
Niektóre obszary w których stosujemy szkolenia:

  • Wdrażanie posiadanych umiejętności - czasem z różnych powodów wiemy co powoduje osiąganie celu i nie wiemy jak to zrobić, pozostaje to w sferze teoretycznej. Przykładem mogą być standardy i normy określane przez Firmy dla identyfikacji marki. Tu ma znaczenie wykształcenie metod do optymalnego wykorzystania i zastosowania posiadanych umiejętności i narzędzi.
  • Rozwijanie posiadanych umiejętności - gdy poziom umiejętności i zdolności, którymi się posługujemy nie pozwala osiągać oczekiwanych rezultatów. W przeszłości ustalone działania wystarczały i można było osiągnąć cel, a obecnie działanie na takim poziomie nie pozwala uzyskać przewagi na przykład nad konkurencją.
  • Odkrywanie posiadanych umiejętności - Niektóre z form szkoleniowych pozwalają opisać mapę umiejętności człowieka, pomagają odkryć te, których wcześniej nie byliśmy świadomi, a one w zupełności wystarczą do znalezienia się w nowych zaskakujących warunkach osobistych i zawodowych. Pozostaje jedynie dobór najefektywniejszej metody rozwinięcia tychże umiejętności. Odkrywaniu ich w nas zawsze towarzyszy podniesienie poczucia własnej wartości, radość, bardziej efektywne poruszanie się w dziedzinach, które znamy.
  • Nabywanie nowych umiejętności - Ten zakres szkoleń polega na wykształceniu umiejętności, których nie posiadamy, a są niezbędne do osiągania oczekiwanych celów. Wiążę się to z wykształceniem nowych nawyków i zachowań oraz zdolności, których brak może nas dyskwalifikować, gdy przychodzi istotna zmiana.