Coaching
  • Coaching to prawdopodobnie jedna z najbardziej skutecznych metod pracy z ludźmi, jaką odkryto w ostatnim wieku. Środowiska biznesowe, psychologiczne, sportowe, szkoleniowe , jednogłośnie wskazują, że osiąganie najlepszych trwałych efektów doskonalenia się zachodzi dzięki procesowi coachingowemu.
  • Coaching jest działaniem wspierającym pozytywne zmiany. Wydobywa z człowieka to co najlepsze, pomaga mu przekształcić się z osoby biernej w osobę aktywną, uczy go budować, a nie tylko reagować. Pomaga zmienić myślenie w taki sposób, by mógł on skuteczniej radzić sobie z aktualnymi problemami w pracy i życiu, w końcu pomaga mu podjąć ważne decyzje, zaangażować się we wprowadzanie tych zmian.
  • Coaching to okazja, by pozbywać się szkodliwych wzorców myślowych i zachowań, by osiągać określone rezultaty. Umożliwia uświadomienie sobie, które nawyki są dobre a które złe, dzięki czemu można zmieniać swoje postępowanie.
  • Coaching wpływa na każdy obszar życia poddany jego procesowi . Większa świadomość siebie, lepsza samoocena, jasność celów, prawdziwy obraz słabych i mocnych stron, poczucie własnej wartości, wytrwałość przy napotykanych trudnościach, radość z procesu uczenia się, to tylko niektóre rezultaty i owoce dojrzałego coachingu.