O mnie

Bogdan Kogut

  • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
  • Certyfikat Train The Trainer w Chiltern Consultancy International
  • Absolwent I Stopnia Szkoły Trenerów w Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne- Certyfikat Trenera
  • Absolwent II Stopnia Szkoły Trenerów w Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne- Certyfikat Trener&Coach
  • Certificate-Introducion to Coach Training- The Noble Manhattan
  • Certyfikat- ABC Coachingu w Polskiej Szkole Coachingu
  • Trener i Coach
  • Wykładowca na Seminariach o tematyce Biblijnej 
  • Autor Wykładów, Twórca Seminariów  i Warsztatów z dziedziny tworzenia i budowania zespołów
  • Mentor i Coach dla Powstających Zespołów i Liderów 

Pracuję z ludźmi, aby wspierać rozwój ich życia. Prowokowanie do świadomych decyzji osobistego i zawodowego rozwoju, praca nad zdolnością uwalniania własnego potencjału człowieka, oraz działanie w obszarze zmiany, tak, aby traktować tą zmianę jako narzędzie wzmacniające i budujące wartość osobistą, jest mi wyjątkowo bliska.